• برگزاری کارگاه آموزش پورتال جدید دانشگاه
    مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارگاه آموزش وبسایت دانشگاه از طریق ویدئو کنفرانس با واحدهای دانشگاه در سراسر استان برگزار شد.
    1398/06/13
  • برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت فناوری اطلاعات
    روز چهارشنبه 10 بهمن 97 در سالن اجتماعات دانشگاه با حضور مدیران حراست و فناوری اطلاعات و همچنین مسئول حفاظت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه در سالن اجتماعات ستاد مرکزی کارگاه آموزشی حفاظت فناوری اطلاعات برگزار شد.
    1397/11/15

آرشیو اخبار وب دا


سامانه های دانشگاه