• فرم استعلام بهاء سیلندر گازهای طبی در سال 1398
  این مرکز در نظر دارد فهرست پیوست را از طریق شرکتها /موسسات واجد شرایط خریداری نماید لذا تقاضا دارد حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا تاریخ 11/6/98 با توجه به نکات زیر اعلام فرمائید.
  1398/06/07
 • عنوان اخبار تست
  بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه بدنه ب
  1398/04/15
 • تکریم ، انتصاب و معارفه مدیریت خدمات پرستاری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید
  در 9/8/97 در طی مراسم باشکوه سالن اجتماعات دفتر پرستاری مرکز، باحضور مسئولین و همکاران مرکز و مسئول محترم مدیریت پرستاری معاونت درمان دانشگاه سرکار خانم استیفا یی ، از زحمات بی دریغ سرکار خانم یاری قدردانی و آقای شکرالله حیدریان به عنوان مترون مرکز معرفی می گردد.
  1397/09/22

آرشیو اخبار وب دا


سامانه های دانشگاه