انتصاب سرکار خانم نسرین حق شناس بعنوان سرپرست دبیرخانه مرکزی دانشگاه

1398/06/20
تعداد بازدید :632

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی سرکار خانم نسرین حق شناس را بعنوان سرپرست دبیرخانه مرکزی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش وب دا، هوشنگ سیفی در این ابلاغ آورده است:

با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده و تصمیم متخذه و به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست دبیرخانه مرکزی دانشگاه منصوب می شوید. انتظار می رود تا با همکاری و هماهنگی با معاونین و مدیران ستاد دانشگاه و دبیرخانه وزارت متبوع و سایر دستگاههای اجرایی استان و همچنین واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان با همدلی و همفکری همکاران شاغل در آن واحد ودر راستای سیاست های اصلاح نظام اداری، اصلاح فرایند مکاتبات اداری در بستر دولت الکترونیک و با استفاده از تمام پتانسل ها ی موجود تلاش و کوشش نموده و با رعایت قوانین و مقررات اداری و تکریم ارباب رجوع موجبات رضایت مندی هرچه بیشتر را  فراهم نموده و زیر نظر مسئول مربوطه ایفای وظیفه نمایید.